Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

INVENTA INGENIERIA Y CONTRUCCION S.L. ha participado en el Programa de Iniciación a la Exportación ICEX‐Next, y ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación de Fondos europeos FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.

Inventa Ingeniería y Contrucción, S.L.
T +34 937 680 340 · info@inventametal.com

Revestiment de façanes i envans

Product Description

Realitzem tot tipus de treballs amb panells sandvitx de façana i distribució interior en edificis públics i privats.

Els panells poden ser acústics per fer espais insonoritzats per a la col·locació de maquinària sorollosa, o frigorifics per a la refrigeració de maquinària o alimentació.

Treballem amb tot tipus de panells sandvitx, de façana, de coberta, amb aïllament de poliuretà, de llana de roca, etc.